KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI

Brojilo 1

Snaga:  kW
Radna Energija:  kWh
Jalova Energija:  kVArh

Brojilo 2

Snaga:  kW
Radna Energija:  kWh
Jalova Energija  kVArh

Brojilo 3

Snaga:  kW
Radna Energija:  kWh
Jalova Energija:  kVArh

Brojilo 4

Snaga:  kW
Radna Energija:  kWh
Jalova Energija  kVArh

Brojilo 5

Snaga:  kW
Radna Energija:  kWh
Jalova Energija:  kVArh